Når du starter bedrift, kan kompetente råd på riktig tidspunkt være essensielt, om ikke livreddende.

Med mange rådgivere, alle med sitt spesialfelt, er sjansen stor for at vi vil kunne hjelpe deg og oppstartsbedriften din. Én er ekspert på kommersialisering av ny teknologi, en annen på markedsvurdering. Noen kan alt om forretningsutvikling, og andre kjenner investormarkedet ut og inn.

Felles for alle våre rådgivere er at de vet hvilke utfordringer og muligheter gründere og nystartede selskap vil støte på. Ved å bidra til å forbedre strategi, forretningsmodell eller ulike prosesser, løser vi ofte utfordringene du møter på.

Management-for-hire

Fremfor å ansette, kan vi inngå løpende avtaler der en av våre rådgivere fyller rollen. Da setter vi en rådgiver med erfaring fra fagområdet på oppdraget. Stillingsprosenten kan være alt fra fulltid til noen timer i uka, og avtalen kan vare en kort eller en lengre periode.

Prosjektledelse

Det å realisere en forretningsidé består av en rekke små og store prosjekter. Å ha noen som kan lede dem på en god måte, er gull verdt for mange.

Vi har erfarne prosjektledere som kan lede prosjekter i alle størrelser, for alle slags oppstart- og vekstbedrifter. Våre ansatte kan bidra med blant annet forretningsutvikling, kommersialisering, internasjonalisering – for å nevne noe. Vi tar fullt ansvar, og tilpasser metoden til hvert enkelt prosjekt.