Er du som gründere flest, er du avhengig av kapital for å få realisert forretningsideen din. I over 20 år har vi hjulpet oppstartsbedrifter ved å investere i dem. Kanskje er din den neste?

Vi investerer ikke bare kroner, men ønsker også å delta aktivt i selskapene vi involverer oss i. Det gjør vi blant annet gjennom styrearbeid, at vi er med i den strategiske utviklingen og i valg av samarbeidspartnere og markedskanaler.

Hvem kan være aktuelle?

Gründerbedrifter i ulike faser har behov for ulik hjelp og kompetanse fra investorer. Vi hjelper først og fremst bedrifter som er i oppstartsfasen, også kalt såkornfasen. Hos lovende bedrifter deltar vi også med oppfølgingsinvesteringer i emisjon i første fase. Her finner vi samarbeidspartnere og potensielle nye investorer.

Vi vurderer alle spennende forretningsideer. For å avgjøre om vi ønsker å investere, ser vi blant annet på:

  • Gjennomføringsevnen til teamet
  • Om forretningsideen er unik og skalerbar
  • Potensialet i markedet