Om LEN

leiveiriksson

Leiv Eiriksson Nyskaping AS er en tilbyder av kompetanse, kapital og nettverk for gründere, startups og eksisterende bedrifter.

Siden 1994 har vi vært aktiv i etablering av nye bedrifter og vurdert tusenvis av forretningsidéer. Mange av disse bedriftene har gjennomgått våre kurs, mottatt rådgivning eller hatt opphold i vår inkubator; et utviklingsmiljø med kontorfasiliteter og tilgang på høy kompetanse.

Vi har også siden 1994 aktivt investert i over 70 startups. LEN har investert over 100 millioner kroner i den såkalte såkornfasen.