LEN har flyttet kontoret på Steinkjer til Jæktskippergata 8. Dette kommer som følge av en tredobling av kapasiteten.

Kontoret ledes fremdeles av Bjørn Bratt, som lenge har jobbet med å bygge et fast knutepunkt for innovasjon og bedriftsutvikling i Nord-Trøndelag.

Bjørn har lyktes med dette, men trenger nå bistand for å sikre god nok oppfølging av kundemassen som er bygget opp rundt vår satsing i Nord-Trøndelag, sier Torstein Rønning, daglig leder.

Med tredobling av kapasiteten ved avdelingen har man ansatt Steffen Silden Langelo og Thomas Williksen.

Dette gir oss en bred kompetanse, og gjør at vi har større mulighet til å ta imot flere forespørsler fra kunder enn tidligere. I februar 2015 kom vi med en melding om mulig utvidelse dersom Bratt lyktes, og det er dette vi følger opp og utfører nå sier Torstein.

Langelo er nyutdannet siviløkonom fra NHH, med hovedprofil innen økonomistyring. Han er også utdannet slakter, og har erfaring fra flere typer næringsmiddelproduksjon.

Nord-trønderne virker som et driftig folkeslag, så det blir spennende å se hvilke idéer som dukker opp. Døra vår er åpen, og jeg håper alle som føler behov for det kommer innom kontoret og slår av en prat, sier Langelo.

Williksen kommer fra forretningsutviklingssiden til Telenor og Hertz Norge, men har også bakgrunn fra havbruksnæringen, så fokuset fremover vil ligge der.

Jeg gleder med til å ta fatt på den omfattende oppgaven det vil være å videreutvikle havbruksnæringen i Norge de neste årene. Potensialet er enormt, og utfordringene er mange, forklarer Williksen.

Har din bedrift behov for utvikling?