Den nyetablerte næringsklyngen innen havromsteknologi ble ikke innlemmet i det nasjonale klyngeprogram. Arbeidet med klyngen fortsetter likevel og ny søknad leveres trolig neste år.

Søknaden om ARENA-programmet var underskrevet av 45 trønderske bedrifter innen ulike industrigrener knyttet til havrom. eksempelvis subsea, havbruk, maritim og vind.

Modellen til den nye klyngen er bygget for å overføre kompetanse, teknologi, metodikk mellom bransjer som opererer innen havrom for å skape nye applikasjoner og produkter. Spesielt interessant er overføringsflaten mellom subsea og havbruk, to store nasjonale industrier med svært ulik nivå av teknologianvendelse.

Med i søknaden var flere sentrale aktører innen FoU, maritim og havbruk. Klyngen fasiliteres av Leiv Eiriksson Nyskaping, som også har fasilitert næringsklyngen NCE Instrumentation siden 2006.

I tilbakemeldingen fra programrådet heter det at klyngekonseptet var interessant, men at klyngen på nåværende tidspunkt for lite utviklet.

– Det er klart vi er skuffet ettersom vi har verdensklassemiljøer innen flere havromsdisipliner med på laget som ønsker å samarbeide for å skape mer. Vi registrerer at programrådet ikke har funnet dette tilstrekkelig i denne runden, og det tar vi selvsagt til etterretning, sier Torstein Rønning, daglig leder i Leiv Eiriksson Nyskaping.

Dette gjør at den nye klyngen ser på alternative finansieringsmodeller for å starte arbeidet.

– Vi fortsetter arbeidet med klyngen og planlegger oppstart av aktiviteter fra høsten av. Vi ser også frem til å starte dialogen med programrådet om en ny søknad i 2016, avslutter Rønning.