UT Prosjektet har siden etableringen i 2005 vært et dedikert salgs -og markedsprosjekt med fokus på å bidra til at bedriftene øker sin omsetning, etablerer seg internasjonalt, får nye kunder og øker sitt nettverk.

Gjennom UT Prosjektet får bedriftene konkret bistand til å heve sin kompetanse på internasjonalt salg og marked. Både i en-til-en oppfølging og som gruppe.

Videre er UT et av Midt-Norges største nettverk av teknologibedrifter. UT arrangerer sammen med sine partnere konferanser, seminarer og andre aktiviteter for nettverket.

«LEN ser frem til ett tett samarbeid med UT Prosjektet, ved Willy G. Hernes og Vegard Strand og som en UT Partner bli en aktiv del av dette spennende internasjonale nettverket. UT Prosjektet vil bli en viktig samarbeidspartner for å bidra til at bedriftene LEN jobber med skal lykkes ytterligere i sitt salgsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt», sier Torstein Rønning, Adm. direktør i LEN.

Les mer om UT Prosjektet her.

UTprosjektllllen