Som et ledd i NCE Instrumentation (NCEI) sin strategiprosess ble det sist sommer tatt et initiativ for å komme med en anbefaling overfor Innovasjon Norge om hvordan resultatene som er oppnådd gjennom arbeidet i NCEI på best mulig vis kan ivaretas og videreføres når NCEI-programmet skal avsluttes medio 2016.

Anbefalingen fra NCEI til sine medlemsbedrifter var å søke samarbeid med andre klynger i trøndelagsregionen for å se på mulighetene for et klynge-til-klynge samarbeid mellom eksisterende klynger som opererer i havrommet. Det ble spesielt tenkt på akvaArena og Wind Cluster Norway.

Vårt utgangspunkt var at dersom man lyktes med å etablere et havromsteknologi-konsept der deltakerne hadde erfaring fra tidligere klyngearbeid, så burde det være mulig å kunne søke direkte på et NCE-konsept uten å gå veien om et ARENA-konsept.

Se PowerPoint-skisse som illustrerer et slik konsept her.

Det vises også til artikkel i TU om et slikt konsept. http://www.tu.no/industri/2015/03/06/vil-gjore-dette-til-norges-fremste-senter-for-havteknologi

Vi sonderte om mulighetene til et slikt samarbeid med akvaArena, men de har valgt å lansere en egen NCE-søknad som begrenser seg til en rendyrket havbruksprofil og som bygger videre på deltakerbedriftene i akvArena.

Vindklyngemiljøet på Verdal sa seg interessert i havromskonseptet, men understreket også at de på kort sikt var mer opptatt av utfordringene med utbyggingen av de landbaserte vindparkene relativt offshore baserte anlegg.

En del bedrifter fra NCEI-miljøet valgte allikevel å legge frem en prosjektskisse (søknad) på NCE-nivå til Innovasjon Norge i henhold til utlysningsteksten med søknadsfrist den 19. februar 2015.

I henhold til den midlertidige evaluering fra INs interne panel ble vi ikke anbefalt å søke på et NCE-nivå på nåværende stadium da de ikke vurderte vår klynge som moden nok til å gå rett på et NCE-konsept relativt de andre deltakerne som vil søke på dette nivået.

Vi har derfor valgt å søke på et ARENA-nivå med mulig oppgradering til et NCE-nivå om 3 år. Vi har fortsatt stor tro på et konsept som tar for seg potensialet til økt verdiskaping ved teknologioverføring mellom aktører som betjener forskjellige næringssegmenter i havrommet og føler derfor det er riktig å følge dette opp gjennom en ARENA-søknad allerede i årets søknadsrunde.

På dette grunnlaget søker vi kontakt med potensielle deltakere og arrangerer et informasjonsmøte på Pirsenteret førstkommende mandag den 13. april kl 13.00. Meld deg på informasjonsmøtet her : https://len.hoopla.no/sales/591472734/