Leiv Eiriksson Nyskaping åpner kontor i Nord-Trøndelag

Selskapet utvider virksomheten og åpner kontor i Steinkjer. Daglig leder Torstein Rønning sier selskapet har ambisjoner i Nord-Trøndelag.

Dette kommer frem i pressemelding i dag.

Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) er det eldste innovasjonsselskapet i Trondheim, og tilbyr i dag gründere i hele Midt-Norge forretningsrådgivning, inkubatorplass og risikokapital. Selskapet som ble stiftet i 1997 har i dag 10 ansatte og holder til på Pirsenteret ved Brøttørkaia i Trondheim.

Nå åpner selskapet et nytt kontor i Steinkjer og utvider dermed sitt tilbud i Nord-Trøndelag. Kontoret skal bemannes av tidligere daglig leder i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag Bjørn Bratt.  Bratt er utdannet siviløkonom og er en LEN-Foto-Large-640x447erfaren bedriftsrådgiver og revisor.

Fast knutepunkt i Nord-Trøndelag
En medvirkende årsak til utvidelsen er at LEN nylig vant en kontrakt lyst ut av Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Kontrakten bestod av kurs og opplæring for fylkets nyetablerere. Kontrakten gjelder for to år, men inneholder en opsjon på ytterligere to. Bjørn Bratt har hittil vært innleid som underleverandør i dette prosjektet.

Torstein Rønning ønsker nå å bygge et fast knutepunkt i Nord-Trøndelag for selskapet.

– Vi får tilbakemelding om at den samlede kompetansen LEN besitter er attraktiv og relevant for nyskapingsmiljøene i Nord-Trøndelag. Vi ser derfor på dette som en naturlig utvidelse og vi ønsker fra nå av å være like tydelige og tilgjengelige i hele Trøndelag. Samtidig ønsker vi å samarbeide tett med lokale aktører som Proeno og Kunnskapsparken for å sikre at gründerne får et best mulig tilbud, forklarer Rønning.

– En mye større verktøykasse
Rønning føler seg trygg på at Bratt vil komplementere selskapet med sin erfaring med næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Bratt på sin side ser frem til å starte i LEN og føler at han mye å bidra med.

Han tar også med seg sin nåværende kundeportefølje inn i selskapet.

– Gjennom LEN vil jeg få tilgang til en mye sterkere kompetansebase som jeg nå kan tilby mine kunder. Samtidig slipper jeg risikoen ved å drive for meg selv. Dette betyr i praksis at jeg får en lettere hverdag og en mye større verktøykasse, forklarer Bratt.

Men det trenger ikke stoppe med Bjørn Bratt og kontoret i Steinkjer, ifølge daglig leder Torstein Rønning. Han tenker allerede på neste fase.

– Vi er innstilt på å utvide ytterligere i fremtiden, men først når det er forretningsmessig grunnlag for det. LEN har uansett ambisjoner om å vokse i Nord-Trøndelag. Men først skal vi sørge for å levere best tenkelig rådgivning til de håpefulle nord-trønderske gründerne i vår nåværende kontrakt med Innovasjon Norge, avslutter Rønning.